کوپلینگ ایجنت و کامپاندهای سازگارکننده

...

کوپلینگ ایجنت و کامپاندهای سازگارکننده: بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن با عامل سازگار­کننده مالئیک اندرید که مورد استفاده در فیلم ها و لوله های چندلایه بعنوان لایه چسب (tie layer یا adhesive layer) و تولید مستربچ قرار می گیرند.

مواد اولیه چسب حرارتی (hot melt)

...

مواد اولیه چسب حرارتی (hot melt)
فارسی