پلی کربنات (PC) چیست؟

پلی کربنات (Polycarbonate - PC) از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است. و به گستردگی می‌تواند در قالب سازی و تغییرات حرارتی کاربرد دارد. این نوع پلاستیک ها به گستردگی در صنایع شیمیایی نوین کاربرد دارند. این ماده برای اولین بار در سال 1956 توسط شرکت بایر به صورت تجاری عرضه شد. ماده اولیه آن بیس فنل A (که از ترکیب فنل و اسِتون بدست می آید) و فوشرن (که از ترکیب گاز کلر و گاز اکسید کربن بدست می آید) است در محلولی از بیس فنل و سود سوزآور گاز فوشرن را با حرارت 30 درجه سانتی گراد به داخل رآکتور وارد کرده و در مجاورت کاتالیزور و حرارت 130 تا 300 درجه سانتی گراد، پلیمر بدست می آید که پس از خروج از رآکتور خشک، اکسترود و به گرانول تبدیل می شود. این ماده را می توان با ماشین های تزریق و اکسترود شکل دهی کرد و همچنین در صورت نیاز از غلتک کاری داغ برای تبدیل به ورق استفاده کرد. این مواد از مواد PE,PP,PS,PET نسبتاً گران تر است.
مزایا
1-مقاومت ضربه بالا , 2-شفافیت عالی , 3-پایداری حرارتی از 110 تا 130 درجه سانتی گراد , 4-این پلیمر جذب آب نمی کند ,

 

نام محصولتوضیحات
پلی استال PC 1100پلی کربنات 1100 یک پلی کربنات گرید تزریق می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 110 PCپلی کربنات 110 یک پلی کربنات با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی و بسته بندی مواد غذایی می باشد.
پلی کربنات 2807پلی کربنات 2807 یک پلی کربنات با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 9415پلی کربنات 9415 یک پلی کربنات با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 6265پلی کربنات 6265 یک پلی کربنات با جریان پذیری خوب می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 500Rپلی کربنات 500R یک پلی کربنات با ١٠ درصد الیاف شیشه و ضد شعله با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در  صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 920پلی کربنات 920 یک پلی کربنات مات ضد شعله با ویسکوزیته پایین می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی دارد. کاربرد آن در  صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و صنایع خودرو می باشد.
پلی کربنات 166Fپلی کربنات 166F، یک پلی کربنات با کاربرد تزریقی می باشد
پلی کربنات 1023Rپلی کربنات 1023R یک پلی کربنات گرید تزریق ضد شعله مقاوم به UV می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی دارد. کاربرد آن در  صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و صنایع خودرو می باشد.
پلی کربنات PGPC 0710 
پلی کربنات PGPC 0712پلی کربنات 0712 یک پلی کربنات گرید تزریق ضد شعله می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی دارد. کاربرد آن در  صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و صنایع خودرو می باشد.
پلی کربنات PGPC 1215پلی کربنات 1215 یک پلی کربنات گرید تزریق می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی دارد. کاربرد آن در  صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و صنایع خودرو می باشد.
پلی کربنات PGPC 1518پلی کربنات 1518 یک پلی کربنات گرید تزریق می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی خوبی دارد. کاربرد آن در  صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و صنایع خودرو می باشد.
پلی کربنات 2405پلی کربنات 2405، یک پلی کربنات با کاربرد تزریقی می باشد
پلی کربنات 2447پلی کربنات 2447 یک پلی کربنات با جریان پذیری خوب می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 3025پلی کربنات 3025A یک پلی کربنات با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع الکتریکی و الکترونیک و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 3113پلی کربنات 3113 یک پلی کربنات با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات 3127پلی کربنات 3127 یک پلی کربنات با جریان پذیری متوسط می باشد که خواص مکانیکی و چقرمگی عالی دارد. کاربرد آن در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی می باشد.
پلی کربنات ET UV 130پلی کربنات ET UV 130، یک پلی کربنات با کاربرد تزریقی می باشد
فارسی