پلی پروپیلن (Polypropylene) چیست؟

پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین و اساسی ترین پلیمرهای مورد استفاده در دنیا و بزرگ ترین مصرف کننده پروپیلن می‌باشد. نام این محصول پلی پروپیلن (PP) و فرمول شیمیایی آن –CH2-CH(CH3)n– می‌باشد. پلی پروپیلن از پلیمریزاسیون پروپیلن در شرایط دما و فشار نسبتاً ملایم ودر حضور کاتالیست معروف زیگلر – ناتا انجام می‌شود . وجود این کاتالیست ، پلیمری به صورت ایزوتاکتیک را تشکیل می‌دهد که قادر به متبلور شدن تا حدود ۹۰ درصد می‌باشد. پلی‌پروپیلن یک پلیمر ترموپلاست می‌باشد که در یک بازه گسترده از کاربردها شامل فیلم و ورق، قالب‌گیری دمشی، قالب‌گیری تزریقی، بسته‌ بندی غذایی، نساجی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، کاربردهای صنعتی و ساختمانی و اجزاء خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، پلیمر تولید شده از منومر پروپیلن به طور معمول در برابر حلال‌های شیمیایی، بازها و اسیدها مقاوم می‌باشد. کد مشخصه این پلیمر می‌باشد.
نام محصولتوضیحات
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552Rپلی پروپیلن HP 552R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر C30Sپلی پروپیلن C30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر C30Gپلی پروپیلن C30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30Sپلی پروپیلن Z30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی-تزریقی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30Gپلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات با جداره نازک و کامپاندینگ و مستربچ می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 030پلی پروپیلن P-SIF-30 یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم و الیاف صنعتی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 060پلی پروپیلن P-SF-060 یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت  و فیلم  و ورق به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد که جهت تولید نخ خواب فرش، الیاف ظریف و CF و BCF به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510Lپلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و طناب و ورق به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550Jپلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شکل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مکانیکی خوب دارد. این گرید برای تولید فیلم هایی که قابلیت کشیده شدن به صورت نوار برای کاربردهای بافندگی را دارند، طراحی شده است.  این گرید برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب میباشد
پلی پروپیلن هموپلیمر X30Gپلی پروپیلن X30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر X30Sپلی پروپیلن X30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر V30Gپلی پروپیلن V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر V30Sپلی پروپیلن V30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MAپلی پروپیلن ZH515MA یک پلی پروپیلن هموپلیمر حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است که جهت اکستروژن فیلم های نازک مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XKپلی پروپیلن 1102XK یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و الیاف صنعتی و فرش به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XLپلی پروپیلن 1102XL یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510Lپلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و طناب و ورق به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 525Jپلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که به جز آنتی اکسیدان عاری از دیگر افزودنی ها مانند اسلیپ و آنتی بلاک است. این گرید به دلیل شفافیت بالا جهت تولید فیلم های جهت یافته تک لایه و چند لایه و فیلم های متالایز مناسب است.
پلی پروپیلن هموپلیمر X30Fپلی پروپیلن X30F، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر 550Jپلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شکل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مکانیکی خوب دارد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 552Jپلی پروپیلن HP 552J، یک پلی پروپیلن هموپلیمر برای تولید نخ های پلی اتیلن و یکپارچه می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر 525Jپلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که به جز آنتی اکسیدان عاری از دیگر افزودنی ها مانند اسلیپ و آنتی بلاک است. این گرید به دلیل شفافیت بالا جهت تولید فیلم های جهت یافته تک لایه و چند لایه و فیلم های متالایز مناسب است.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500Pپلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات با جداره نازک و کامپاندینگ و مستربچ می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102Kپلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102Lپلی پروپیلن 1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 Mپلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات خودرو می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر T30Gپلی پروپیلن T30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد. این گرید به دلیل سفتی بالا که جهت تزریق قطعات خودرو، درپوش، ظروف کوچک و همچنین قطعات با سختی بالا به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر T30Sپلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت اکستروژن تسمه و مونوفیلامنت و ورق ترموفرم و الیاف صنعتی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 Nپلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 Sپلی پروپیلن T31SE یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت اکستروژن انواع ورق ترموفرم به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 080پروپیلن P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد که جهت تزریق قطعات با سختی بالا به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30پلی پروپیلن P-SIF-30، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 Hپلی پروپیلن ZH422H یک پلی پروپیلن هموپلیمر جهت تولید فیلمهای جهت یافته می باشد. این گرید به دلیل شفافیت بالا جهت تولید فیلم های جهت یافته تک لایه و چند لایه و فیلم های متالایز مناسب است.
پلی پروپیلن هموپلیمر F30Sپلی پروپیلن F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548Rپلی پروپیلن EP548R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440Lپلی پروپیلن EP440L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در انواع قطعات خودرو مانند باتری و داشبورد و لوازم خانگی شده است.
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440Gپلی پروپیلن EP440G یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن هسته دار اکستروژن گرید است. کاربردهای اصلی آن تولید ورق های کاروگیت و صنعتی و ترموفرمینگ می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40Rپلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332Lپلی پروپیلن ZB332L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در انواع قطعات خودرو مانند باتری و داشبورد و لوازم خانگی شده است.
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332Cپلی پروپیلن EP332C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن اکستروژن گرید است. کاربردهای اصلی آن تولید ورق های کاروگیت و صنعتی و لوله و اتصالات فشار کم می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 Cپلی پروپیلن MR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله های آب سرد و گرم ساختمانی و اتصالات آن می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 Cپلی پروپیلن ZR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله های آب سرد و گرم ساختمانی و اتصالات آن می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر R200Pپلی پروپیلن R200P، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد پایپ می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340پلی پروپیلن ZR340، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348پلی پروپیلن ZR348، یک پلی پروپیلن کوپلیمر می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345پلی پروپیلن RP345، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60Rپلی پروپیلن EPD60R یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله و اتصالات می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر 548Tپلی پروپیلن 548T، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40Rپلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در قطعات خودرو و لوازم خانگی شده است. این گرید جهت تماس با مواد غذایی مناسب است.
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270Gپلی پروپیلن RP270G، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد بادی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر J740پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در قطعات خودرو و لوازم خانگی شده است.
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340Rپلی پروپیلن RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری تزریقی جهت ظروف مواد غذایی  و دارویی و لوازم آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CEپلی پروپیلن EP2X83CE یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری بادی جهت ظروف شوینده و مواد غذایی و همچنین اکستروژن ورق جهت فولدرهای لوازم التحریر و ترموفرمینگ ظروف غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر J580Sپلی پروپیلن J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری تزریقی جهت ظروف مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر J550Sپلی پروپیلن J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری تزریقی جهت ظروف مواد آرایشی و مواد غذایی و همچنین لوازم التحریر ظروف شفاف مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر J560Mپلی پروپیلن J-560M، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340Nپلی پروپیلن RP340N، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230Cپلی پروپیلن RP230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله های آب سرد و گرم ساختمانی و اتصالات آن می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400پلی پروپیلن RP2400 یک راندوم کوپلیمر پلی پروپیلن با فرایندپذیری خوب است.
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400پلی پروپیلن R2400، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد پایپ می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30Rپلی پروپیلن EPS30R، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است.
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461پلی پروپیلن SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است .
پلی پروپیلن هموپلیمر C30J 
فارسی