پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-co) چیست؟

نام محصولتوضیحات
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548Rپلی پروپیلن EP548R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440Lپلی پروپیلن EP440L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در انواع قطعات خودرو مانند باتری و داشبورد و لوازم خانگی شده است.
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440Gپلی پروپیلن EP440G یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن هسته دار اکستروژن گرید است. کاربردهای اصلی آن تولید ورق های کاروگیت و صنعتی و ترموفرمینگ می باشد. 
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40Rپلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332Lپلی پروپیلن ZB332L یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در انواع قطعات خودرو مانند باتری و داشبورد و لوازم خانگی شده است.
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332Cپلی پروپیلن EP332C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن اکستروژن گرید است. کاربردهای اصلی آن تولید ورق های کاروگیت و صنعتی و لوله و اتصالات فشار کم می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 Cپلی پروپیلن MR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله های آب سرد و گرم ساختمانی و اتصالات آن می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 Cپلی پروپیلن ZR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله های آب سرد و گرم ساختمانی و اتصالات آن می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر R200Pپلی پروپیلن R200P، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد پایپ می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر 548Tپلی پروپیلن 548T، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60Rپلی پروپیلن EPD60R یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله و اتصالات می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340پلی پروپیلن ZR340، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348پلی پروپیلن ZR348، یک پلی پروپیلن کوپلیمر می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345پلی پروپیلن RP345، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40Rپلی پروپیلن EPC40R یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600پلی پروپیلن M1600 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در قطعات خودرو و لوازم خانگی شده است. این گرید جهت تماس با مواد غذایی مناسب است.
پلی پروپیلن کوپلیمر J740پلی پروپیلن J740 یک پلی پروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریق می باشد. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربه ای مناسب آن باعث کاربرد آن در قطعات خودرو و لوازم خانگی شده است.
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270Gپلی پروپیلن RP270G، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد بادی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر J550Sپلی پروپیلن J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری تزریقی جهت ظروف مواد آرایشی و مواد غذایی و همچنین لوازم التحریر ظروف شفاف مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CEپلی پروپیلن EP2X83CE یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری بادی جهت ظروف شوینده و مواد غذایی و همچنین اکستروژن ورق جهت فولدرهای لوازم التحریر و ترموفرمینگ ظروف غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر J580Sپلی پروپیلن J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری تزریقی جهت ظروف مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر J560Mپلی پروپیلن J-560M، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340Nپلی پروپیلن RP340N، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230Cپلی پروپیلن RP230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است. کاربردهای اصلی آن لوله های آب سرد و گرم ساختمانی و اتصالات آن می باشد.
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340Rپلی پروپیلن RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است که به دلیل شفافیت بالا جهت مصارف قالبگیری تزریقی جهت ظروف مواد غذایی  و دارویی و لوازم آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400پلی پروپیلن R2400، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد پایپ می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400پلی پروپیلن R2400، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد پایپ می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30Rپلی پروپیلن EPS30R، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550پلی پروپیلن SFC550 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن است که جهت اکستروژن فیلم های شفاف CPP جهت بسته بندی لوازم التحریر، البسه و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461پلی پروپیلن SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است که جهت اکستروژن فیلم های تک لایه و چند لایه مورد استفاده قرار می گیرد.
فارسی