پلی وینیل کلراید (PVC) چیست؟

پلی‌وینیل کلراید (Polyvinyl chloride) یا پی‌وی‌سی (PVC) نوعی پلاستیک بسیار پرکاربرد است. در شرایط حاضر یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی است. به طور عمومی بیشتر از ۵۰٪ از پی وی سی ساخت بشر در ساختمان سازی استفاده می‌شود؛ زیرا پی وی سی ارزان بوده و به سادگی سر هم‌بندی می‌شود. در سالهای اخیر پی وی سی جایگزین مواد ساختمان سازی سنتی نظیر چوب، سیمان و سفال در بسیاری از مناطق شده است. با وجود ظهور یک ماده ایده‌آل در ساختمان سازی همچنان نگرانی در رابطه با هزینه پی وی سی برای محیط زیست طبیعی و سلامتی انسان وجود دارد. پلی وینیل کلراید در اوایل دهه 1930 معرفی شد که به واسطه قیمت رقابتی آن ، خواص فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی آن ، توانایی فرآیند پذیری گسترده و قابل باز یافت بودن، به یک ماده بسیار متداول در تولید مصالح ساختمانی و صنعت ساختمان مبدل شد .
نام محصولتوضیحات
پلی وینیل کلراید S65پلی وینیل کلراید S6558 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک بالا می باشد که جهت تولید لوله و اتصالات پی وی سی و تزریق کاربرد دارد.
پلی وینیل کلراید S60پلی وینیل کلراید S60، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی می باشد
پلی وینیل کلراید S70پلی وینیل کلراید S7054 یک پی وی سی سوسپانسیونی با دانسیته بالک پایین می باشد که جهت تولید پروفیل های نرم مانند شیلنگ و کابل کاربرد دارد.
پلی وینیل کلراید S57پلی وینیل کلراید S57، یک پی وی سی با کاربرد سوسپانسیونی می باشد
پلی وینیل کلراید E6834پلی وینیل کلراید E6834، یک پی وی سی با تولید اروند می باشد
پلی وینیل کلراید PB1202پلی وینیل کلراید PB1202 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد.
پلی وینیل کلراید PB 1302پلی وینیل کلراید PB1302 یک پی وی سی سوسپانسیونی با ویسکوزیته پایین می باشد که جهت تولید پوشش پی وی سی مانند چرم مصنوعی کاربرد دارد.
پلی وینیل کلراید EM 2070پلی وینیل کلراید EM2070 یک پی وی سی امولسیونی  با وزن مولکولی متوسط می باشد که جهت تولید انواع کاغذ دیواری با درصد جامد بالا کاربرد دارد.
پلی وینیل کلراید EM 3090پلی وینیل کلراید EM3090 یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد که جهت تولید انواع فوم پی وی سی و چرم مصنوعی کاربرد دارد.
پلی وینیل کلراید 741پلی وینیل کلراید 741E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد. کاربردهای آن شامل تولید انواع ورقهای با درصدهای مختلف پلاستیسایزر جهت تولید تسمه نقاله، سفره، ورق شفاف، پشت موکت و همچنین اسلاش مولدینگ و روتومولدینگ می باشد.
پلی وینیل کلراید 701پلی وینیل کلراید 701E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد. کاربردهای آن شامل تولید انواع ورقهای با درصدهای مختلف پلاستیسایزر جهت تولید تسمه نقاله، سفره، ورق شفاف، پشت موکت و همچنین اسلاش مولدینگ و روتومولدینگ می باشد.
پلی وینیل کلراید 703پلی وینیل کلراید 703E یک پی وی سی امولسیونی با اندازه ذرات ریز و وزن مولکولی متوسط می باشد که جهت تولید انواع فوم پی وی سی و چرم مصنوعی کاربرد دارد.
پلی وینیل کلراید E7244پلی وینیل کلراید E7244، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 80پلی وینیل کلراید 80، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 100پلی وینیل کلراید 100، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 102پلی وینیل کلراید 102، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 104پلی وینیل کلراید 104، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 106پلی وینیل کلراید 106، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 108پلی وینیل کلراید 108، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 110پلی وینیل کلراید 110، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 115پلی وینیل کلراید115، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 120پلی وینیل کلراید 120، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید 129پلی وینیل کلراید 129، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید OP 415پلی وینیل کلراید OP 415، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید OP 415 russianپلی وینیل کلراید OP 415 russian، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید OP 515پلی وینیل کلراید OP 515، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید A-1پلی وینیل کلراید A-1، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید ST 1پلی وینیل کلراید ST 1، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید ST 5پلی وینیل کلراید ST 5، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید ST 10پلی وینیل کلراید ST 10، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید Aپلی وینیل کلراید A، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید Cپلی وینیل کلراید C، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید C-1پلی وینیل کلراید C-1، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید Dپلی وینیل کلرایدD، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید Eپلی وینیل کلراید E، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
پلی وینیل کلراید welding cable sheathingپلی وینیل کلراید welding cable sheathing، یک پی وی سی با کاربرد تزریق می باشد
فارسی