پلی استایرن (PS) چیست؟

از نظر شیمیایی، پلی استایرن یک هیدروکربن طویل زنجیر است که در آن مراکز متغیر کربنی به گروه‌های فنیل (نامی که به بنزن حلقه‌ای داده می‌شود) متصلند. فرمول شیمیایی پلی استایرن (n(C8H۸ می‌باشد؛ این ماده حاوی موله‌های عناصر شیمایی کربنی و هیدروژن می‌باشد. ویژگی‌های ماده توسط جذب کوتاه مدت وان در والسی بین زنجیرهای پلیمری تعیین می‌شود. از آنجایی که مولکول‌ها هیدروکربن‌های بلند-زنجیری هستند که از هزاران اتم تشکیل می‌شوند، نیروی کششی کلی بین مولکول‌ها بزرگ می‌باشد. هنگام حرارت دادن (یا به سرعت بدشکل شدن به علت ترکیب با ویژگی‌های ویسکوالاستیک viscoelastic و عایق حرارتی) زنجیره‌ها سازگاری بیشتری بدست آورده و از کنار یکدیگر سر می‌خورند. این سستی بین مولکولی (در مقابل قدرت بالای بین مولکولی به علت استقامت هیدروکربنی) حالت انعطاف پذیری و کشسانی به این ماده می‌دهد. قابلیت سیستم برای بدشکل شدن آن در دمای بالاتر از دمای تبدیل شیشه‌ای اش، به پلی استرین (و بطورکلی پلیمرهای نرمش پذیر در مقابل حرارت) این امکان را می‌دهد تا هنگام حرارت دادن به راحتی نرم شده و به شکل‌های گوناگون درآید.

 

نام محصولتوضیحات
پلی استایرن معمولی 1540پلی استایرن GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد. کاربردهای آن در تزریق قطعات مختلف مانند قطعات اداری و لوازم خانگی و بهداشتی دارویی می باشد.
پلی استایرن مقاوم 7240پلی استایرن HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد. این گرید قابلیت ترموفرمینگ و همچنین اختلاط با پلی استایرن معمولی را دارد.
پلی استایرن معمولی 1551پلی استایرن 1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد. کاربردهای آن در تزریق قطعات مختلف مانند قطعات اداری و لوازم خانگی و اسباب بازی می باشد.
پلی استایرن معمولی 1115پلی استایرن 1115، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد تزریقی می باشد
پلی استایرن معمولی 336پلی استایرن 336، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد
پلى استایرن معمولى N32پلی استایرن N32، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد.
پلى استایرن معمولى 1460پلی استایرن 1460، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد
پلی استایرن معمولی G144پلی استایرن G-144 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد. کاربردهای آن در تزریق قطعات مختلف مانند قطعات اداری و لوازم خانگی و اسباب بازی می باشد.
پلی استایرن معمولی 861پلی استایرن 861، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد
پلی استایرن معمولی 5250پلی استایرن 5250، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد
پلی استایرن مقاوم 350پلی استایرن 350، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد
پلی استایرن مقاوم 9450پلی استایرن 9450، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد
پلی استایرن مقاوم 425پلی استایرن 425، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد
پلی استایرن مقاوم 724پلی استایرن 724، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد
پلی استایرن معمولی کریستال طـهپلی استایرن کریستال طـه، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی می باشد
پلی استایرن مقاوم 850پلی استایرن 850، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد
فارسی