پلی استال (POM) چیست؟

پلی استال به عنوان ترمو پلاستیک (پلاستیک گرمانرم) ، پلاستیک های مهندسی استفاده می شود. نام های دیگر آن هوستافورم (Hostaform) ، دل رین (Delrin) ، دراکون (Duracon) ، سلکون (Celcon) ، اولترافورم (Ultraform) می باشد.
مشخصات:
مونومر: فرمالدئید (آلدئید فرمیک) - حلال: دی متیل فرم آمیدDMF و 1,2 ـ دی کلرو بنزن و 2 کلرو ـ 1,4 ـ دی متیل بنزن - دانسیته: 1.41 تا 1.43 g/cm3 - دمای ذوب (Tm): برابر 165 تا 175 درجه سانتی گراد نکته: باید توجه داشت در هنگام استفاده درجه حرارت دستگاه از درجه حرارت ذوب بالاتر نرود زیرا در این صورت پلیمر تجزیه شده و گازهای سمی آزاد می کند - دمای انتقال شیشه ای (Tg): برابر 75- درجه سانتی گراد

 

نام محصولتوضیحات
پلی استال K300 
پلی استال N109 LD 
پلی استال FM090 
پلی استال SB35 
پلی استال PO20 NL MB 
پلی استال M90 
پلی استال MC90 
پلی استال 511DP-BK 402 
پلی استال 500P NC010 
پلی استال 100P NC010 
پلی استال 501S NC010 
فارسی