پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) چیست؟

دانسيته اين نوع پلي‌اتيلن از پلي‌اتيلن سبك نيز كمتر مي‌باشد. اين نوع پليمر، در مقابل پارگي و سوراخ شدن مقاومت، استحكام وكشش بهتري را نشان مي‌دهد. آمريكاي شمالي، آسيا، پاسيفيك به جز ژاپن و اروپاي غربي به ترتيب بزرگترين توليد كنندگان پلي‌اتيلن در جهان محسوب مي‌شوند. توليد اين پليمر در سال 1998بالغ بر 9/10 ميليون تن بود كه با رشد 2/6 درصدي درسال 2003 به 8/14 ميليون تن رسيد و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2008 اين رقم به 5/19 ميليون تن درسال برسد. اما چيزي كه جالب به نظر مي‌رسد . اين است كه پلي‌اتيلن سبك خطي به دليل ويژگيهاي منحصر بفردش چندسالي است كه مورد توجه قرار گرفته و روند رو به رشدي را در توليد طي مي‌كند.

 

نام محصولتوضیحات
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AAپلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJپلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که علاوه بر آنتی اکسیدانت بوده حاوی آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است و جهت مخلوط کردن با انواع پلی اتیلن سبک برای تولید انواع فیلم کاربرد دارد. فیلمی که در آن این گرید افزوده شده نسبت به فیلم تولید شده از پلی اتیلن سبک خالص مقاومت کششی، مقاومت پارگی و کشش پذیری بهتری دارد.
پلی اتیلن سبک خطی 32604 
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AAپلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که تنها حاوی آنتی اکسیدانت بوده و عاری از آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است و جهت مخلوط کردن با انواع پلی اتیلن سبک برای تولید انواع فیلم کاربرد دارد. فیلمی که در آن این گرید افزوده شده نسبت به فیلم تولید شده از پلی اتیلن سبک خالص مقاومت کششی، مقاومت پارگی و کشش پذیری بهتری دارد.
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJپلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که علاوه بر آنتی اکسیدانت بوده حاوی آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است و جهت مخلوط کردن با انواع پلی اتیلن سبک برای تولید انواع فیلم کاربرد دارد. فیلمی که در آن این گرید افزوده شده نسبت به فیلم تولید شده از پلی اتیلن سبک خالص مقاومت کششی، مقاومت پارگی و کشش پذیری بهتری دارد.
پلی اتیلن سبک خطی 38504پلی اتیلن 38504 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید با داشتن پکیج UV استابیلایزر فرایندپذیری، سفتی و مقاومت ضربه خوبی دارد. این گرید علاوه بر ESCR بالا، کیفیت سطح خوبی به قطعه نهایی می دهد. یکی از مهمترین کاربردهای این گرید در فرایند روتومولدینگ می باشد.
پلی اتیلن سبک خطی 22501پلی اتیلن LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که جهت مخلوط کردن با انواع پلی اتیلن سبک برای تولید انواع فیلم کاربرد دارد.
پلی اتیلن سبک خطی 27402پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم می باشد
پلی اتیلن سبک خطی 22401پلی اتیلن LL22401 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که جهت مخلوط کردن با انواع پلی اتیلن سبک برای تولید انواع فیلم کاربرد دارد.
پلی اتیلن سبک خطی 22402پلی اتیلن LL22402 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که جهت مخلوط کردن با انواع پلی اتیلن سبک برای تولید انواع فیلم کاربرد دارد.
پلی اتیلن سبک خطی 22403پلی اتیلن 22403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم می باشد
پلی اتیلن سبک خطی 33403پلی اتیلن 33403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم می باشد
پلی اتیلن سبک خطی M500026پلی اتیلن M500026 یک پلی اتیلن سبک خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید علاوه بر چقرمگی در دمای پایین و فرایندپذیری عالی در فرایند تزریق کیفیت سطح خوبی به قطعه نهایی می دهد.
پلی اتیلن سبک خطی 27402پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم می باشد
پلی اتیلن سبک خطی LL6301پلی اتیلن LL6301 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که با تکنولوژی زیگلر-ناتا تولید شده است. این گرید جهت انواع مصارف کامپاندینگ و تولید عایق کابل کاربرد دارد.
پلی اتیلن سبک خطی LL8446پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید مقاومت UV، فرایندپذیری، سفتی، مقاومت ضربه و قابلیت آسیاب شدن خوبی دارد. یکی از مهمترین کاربردهای این گرید در فرایند روتومولدینگ می باشد.
فارسی