هایپر مارکت صادرات

همکاری با ما

همکاری به عنوان تولیدکننده

...

همکاری گروه با تولید کنندگان محصولات مختلف

1 - بازاریابی و فروش محصولات تولیدی

2 - صادرات محصولات تولید کنندگان به کشورهای مقصد

3 - تامین و واردات انواع محصولات و مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان از کشورهای مورد نظر

همکاری به عنوان بازاریاب

...

همکاری گروه با بازاریابان و فروشندگان

1 - ارائه محصولات مختلف شرکت جهت بازاریابی

2 - توانایی تامین محصولات مختلف داخلی و خارجی درخواستی

3 - ارائه محصولات مختلف با قابلیت و کیفیت بالا در حجم های زیاد جهت بازاریابی داخلی و خارجی

همکاری با ما

فارسی