زمینه های فعالیت


بازاریابی و فروش

بازاریابی خارجی محصولات شرکت ها در کشورهای مختلف با روش های علمی و تجربی . آنالیز و ارزیابی بازارهای هدف برای محصولات و شناسایی وسعت بازار برای شروع صادرات


تامین محصولات صادراتی

تامین انواع محصولات در زمینه های مختلف صنعتی و مصرفی بصورت عمده در داخل کشور جهت مصارف داخلی و صادراتواردات , صادرات

انجام صادرات محصولات تولید کنندگان و واردات محصولات تهیه شده از کشورهای مختلف با تکیه بر گروهی متشکل از چندین شرکت بازرگانی

تامین محصولات وارداتی

تامین انواع محصولات و مواد اولیه درخواستی مصرف کنندگان در زمینه های مختلف صنعتی و مصرفی بصورت عمده از کشورهای دیگر

هایپر مارکت صادرات , تامین محصولات , بازاریابی , واردات و صادرات بر اساس الگوهای بین‌المللی است. این مجموعه متشکل از چند گروه و شرکت بازرگانی میباشد که با تکیه بر توانایی و راوبط داخلی و بین المللی خود میتوانند شرکت های داخلی و خارجی فعال در زمینه واردات و صادرات همیاری نمایند.

هایپر مارکت صادرات منبعی برای محصولات صادراتی , وارداتی و تامین کننده ای قدرتمند برای شرکت ها

فارسی